Bewegliche Ferientage

Bewegliche Ferientage im Schuljahr 2022/23:

Freitag, 17. Februar (Karnevalsfreitag)

Montag, 20. Februar (Rosenmontag)

Dienstag, 21. Februar (Veilchendienstag)

 

Bewegliche Ferientage im Schuljahr 2023/24: